Leven lang leren

Wat is Continuous Learning

Continuous Learning wordt vormgegeven vanuit de “visie van uw organisatie”. Uw Visie vertaalt zich in de “missie van uw organisatie”, op basis waarvan de doelen worden samengesteld. Die doelen zijn belangrijk en zullen zich door Continuous Learning dynamisch gaan ontwikkelen zoals u later zult zien. Uit deze doelen volgt “de strategie van uw organisatie”.

Wij zorgen ervoor dat Continuous Learning onderdeel wordt van de cultuur in uw organisatie. Gericht op uw medewerkers continu uitdagen en positief prikkelen.

Hoe bereiken we dit?
Door samen met u de kwaliteiten van uw medewerkers te matchen en stretchen met de benodigde competenties.

Medewerkers die zo begeleid worden:

  • pakken hun verantwoordelijkheden;
  • krijgen de ruimte om te experimenteren;
  • dagen daarmee hun collega’s en leidinggevenden uit.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

  • transformatie naar een flexibele en wendbare organisatie
  • makkelijker en beter op veranderingen anticiperen
  • doelen worden voortdurend door uw medewerkers van input voorzien

Wanneer uw doelen veranderen, bijvoorbeeld vanuit het inspelen op veranderende marktomstandigheden, ontstaat een nieuwe cyclus van match en stretch van kwaliteiten en competenties. Deze kunt u nu vanuit het continu leren principe gemakkelijk invullen. Dit is Continuous Learning en deze cyclus verankeren wij voor u in uw organisatie.