Privacy verklaring

Learn | Experience | Grow

PRIVACYVERKLARING

Je leest op dit moment de privacyverklaring van 2Learn&More, gevestigd aan Het Vrijhof 3, 5081 CA Hilvarenbeek. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2Learn&More verwerkt persoonsgegevens van zijn medewerkers en van (medewerkers van) zijn opdrachtgevers, toeleveranciers en andere bij de uitvoering van opdrachten betrokken personen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer (zakelijk)
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en -adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief al dan niet op verzoek en/of in het kader van het uitvoeren van opdrachten verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

2Learn&More verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

2Learn&More verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende:

 • De uitvoering van opdrachten
 • Het onderhouden van relaties
 • Nakoming administratieve, fiscale en andere wetten en regels
 • De verzorging van facturatie en betaling
 • 2Learn&More een gerechtvaardigd belang heeft
 • Op basis van jouw toestemming

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

2Learn&More neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker of lid van 2Learn&More) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

2Learn&More bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

2Learn&More verwerkt jouw persoonsgegevens in print of digitale vorm. 2Learn&More stelt jouw gegevens, behoudens wettelijke verplichting, niet ter beschikking aan derden, tenzij voor of bij de verwerking gebruik wordt gemaakt van diensten van derden. In dat geval zullen wij deze derden verplichten jouw gegevens uitsluitend te verwerken conform de gegeven instructies en om daarbij ten minste onze standaard op het gebied van beveiliging in acht te nemen.

COOKIEBELEID

2Learn&More maakt gebruik van cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2Learn&More. Tevens heb je het recht op overdracht van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een gangbaar digitaal bestandsformaat naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@j2marketmore.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je meent dat 2Learn&More niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

2Learn&More neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

2Learn&More bv

Vrijthof 3

5081 CA

Hilvarenbeek