Oplossingen

Learn | Experience | Grow

Wat is Continuous Learning?

Continuous Learning wordt vormgegeven vanuit de Visie van uw organisatie. Uw Visie vertaald zich in de Missie van uw organisatie, op basis waarvan de doelen worden samengesteld. Die doelen zijn belangrijk en zullen zich door Continuous Learning dynamisch gaan ontwikkelen zoals u later zult zien. Uit deze doelen volgt de Strategie.


De strategie stelt eisen aan de inrichting van uw Interne organisatie, wat zich weer vertaald in een gewenste, of zelfs benodigde, set van Competenties. Als de set van gewenste of benodigde competenties duidelijk is kan begonnen worden met de ontwikkeling hiervan.

Wellicht zijn competenties al aanwezig, en laten we vooral kijken naar de ontwikkelbaarheid van de benodigde competenties. Uiteraard brengen wij dat voor u in beeld en adviseren wij u een oplossing. De competenties en de mate van ontwikkelbaarheid hiervan zijn immers bepalend voor het type Medewerker welke u in huis wilt hebben en de samenstelling van uw Team(s).


Als eenmaal duidelijk is welke Competenties u nodig heeft kan uw Continuous Learning programma ingevuld worden. Dit is een echt duurzaam maatwerk ontwikkelplan waarbij uw medewerkers middels allerlei verschillende vormen zichzelf gaan Ontwikkelen.

Onder het motto van meten is weten maken wij deze ontwikkeling meetbaar voor u zodat u ten allen tijde weet waar u staat en waarop u kunt bijsturen. Dit doen we door periodiek te Toetsen. Deze cyclus wordt geborgd in uw HR beleid.


Zowel Ontwikkelen als Toetsen hebben als uitgangspunt dat het uw medewerkers moet Binden, Boeien en Beter maken. En het is juist op basis van het Binden, Boeien en Beter maken dat uw medewerkers zich continue zullen blijven ontwikkelen, daarmee vanuit hun kracht en expertise uw doelen dynamisch zullen gaan beïnvloeden veelal voordat de (markt)omstandigheden hierom vragen, omdat ze het resultaat van hun ontwikkeling zelf voelen en ervaren. En u heeft als leidinggevende een coachende & begeleidende rol in dit proces, waarbij u uw medewerkers aangehaakt houd dat de dynamisch beïnvloedbare doelen blijven aansluiten bij uw Visie en Missie.


Dat is Continuous Learning en dat is wat het u en uw organisatie oplevert.


Bel of mail ons gerust en wij komen bij u uw mogelijkheden bespreken.

LEARN | EXPERIENCE | GROW  Contact ons geheel vrijblijvend