Optimaal ontwikkelen

Haal het optimale uit je persoonlijke potentie door
passende leer- en ontwikkel methodes

DSI Politie

Communicatie tijdens een arrestatie. Tijdens een arrestatie kunnen de emoties hoog oplopen. Optimaal communiceren, zowel verbaal als non-verbaal is op deze momenten bepalend voor het succesvol verlopen van een arrestatie. Politieambtenaren die te maken krijgen met geweld presteren vaak minder dan verwacht vanwege de stress die de situatie hen oplegt. Door vaker te trainen in “stressvolle” omstandigheden kunnen de vaardigheden van politieambtenaren aanmerkelijk verbeteren. In twee nieuwe onderzoeken van de Vrije Universiteit, Faculteit Bewegingswetenschappen in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen wordt dit nogmaals onderstreept.

MEER INFORMATIE