Wil je de communicatie met anderen en het wederzijds begrip met je omgeving of collega’s verbeteren?

Doe de RealDrives drijfverentest als team of organisatie en ontdek wat anderen drijft, motiveert en beweegt. Stem je communicatie daarop af en verbeter de (werk)relatie.

Voor wie zijn de RealDrives testen geschikt?

De RealDrives drijfverentest achterhaalt waarom iemand doet wat hij doet. Het brengt het samenspel van drijfveren, gedrag en omgeving in kaart en laat je zien hoe je effectiever kunt omgaan met elkaar en de communicatie kunt verbeteren.

Juist door te leren wat de belevingswereld van iemand is, kun jij inschatten wat ervoor nodig is om jouw boodschap over te brengen. Je leert elkaars taal als het ware kennen en spreken. Door hierop in te spelen wordt de communicatie en relatie verbeterd. Zo werken jullie samen toe naar het bereiken van de gezamenlijk gestelde doelen binnen het team en/of organisatie. Je kunt de RealDrives zowel op team- als ook op individueel niveau inzetten.

Meer weten? Neem dan vooral contact op met Patrick.

← Alle blogs